Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie vykonáva na úseku odborných činností štátnu správu starostlivosti o životné  prostredie a zabezpečuje úlohy vyplývajúce orgánu miestnej štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia.
Štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vykonáva na úseku:

  • Ochrana prírody a krajiny
  • Prevencia závažných priemyselných havárií
  • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  • Štátna vodná správa
  • Odpadové hospodárstvo
  • Ochrana ovzdušia
  • Environmentálne záťaže
  • Environmentálne škody

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón (055) 6001 251