Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2020, utorok
 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Ing.Erika Sujová - vedúca odboru

Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Telefón 0961 69 2910; mobil: 0904 701 211
Fax 0961 69 2909

Ing. Ľudmila Herédyová - matriky

Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Telefón 0961 69 2911
Fax 0961 69 2909

Mgr. Zuzana Šajgalíková

Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Telefón 0961 69 2912
Fax 0961 69 2919

Monika Čemanová

Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Telefón 0961 69 2912
Fax 0961 69 2919

Ing. Tünde Páldiová

Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Telefón 0961 69 2913
Fax 0961 69 2919

Mgr. Ján Balga

Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Telefón 0961 69 2913
Fax 0961 69 2919

Email: ovvs.vk@minv.sk