Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Adresa

Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce n/B
Telefón 038/7606001, e-mail: ovvs.bn@minv.sk
Fax 038/7606030

Odbor všeobecnej vnútornej správy vykonáva činnosti na:

  • na úseku priestupkov
  • na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov
  • na úseku registrácie
  • na úseku matrík
  • na úseku hlásenia pobytu
  • na úseku volieb a referenda

Informácie k voľbám 

 

Tlačivá a formuláre na stiahnutie:

 

Zamestnanci odboru:

Vedúca odboru:

JUDr. Lenka Sloviaková

Telefón 038/7606001, email: ovvs.bn@minv.sk
Fax 038/7606030

Zamestnanci odboru:

Mgr. Nadežda Zelenáková

Telefón 038/7606001 kl.158, 038/3100437 - Klientske centrum
Fax 038/7606030

Ing. Jana Šebeňová

Telefón 038/7606001 kl.146, 038/3100430 - Klientske centrum
Fax 038/7606030

Mgr. Monika Hederová

Telefón 038/7606001 kl.158, 038/3100437 - Klientske centrum
Fax 038/7606030

Ing. Ľubomír Botka

Telefón 038/7606001 kl.148
Fax 038/7606030

Ing. Alfonz Ašverus

Telefón 038/7606001 kl.103
Fax 038/7606030

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy