Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Aktuálne informácie
Zamestnanci
Pracoviská
Formuláre

Úseky odboru:

a)      úsek priestupkov

b)      úsek matrík

c)       úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov

d)      úsek volieb a referenda

e)      úsek osvedčovania listín, podpisov na listinách a vyššie formy overenia dokladov - apostila a superlegalizácia