Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku priestupkov, matrík, na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov, na úseku volieb a referenda, na úseku registrácie fondov, združení a spoločenstiev.

Sídlo výkonu práce

Špitálska 3, 048 01 Rožňava
Telefón 058/7322711

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]