Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Vedúci odboru    

Mgr. Jana Feriancová

   
Tel.č. : 044/5518730    
Email:

jana.feriancova2@minv.sk

   
       
Úsek priestupkov  
Ing.Katarína Burešová PhDr. Silvia Galková, PhD.
Tel.č. : 044/5518731 Tel.č. : 044/5518731
Email: katarina.buresova@minv.sk  Email: silvia.galkova@minv.sk 
       
Bc. Katarína Lehotská  
Tel.č. : 044/5518731    
Email: katarina.lehotska@minv.sk     
   
Úsek priestupkov, štátne symboly  Úsek matrík, register adries
Ing. Slávka Králiková

Ing. Mária Pjateková

Tel.č. : 044/5518732 Tel.č.:

044/5518733

Email: slavka.kralikova@minv.sk  Email:

maria.pjatekova@minv.sk 

       
Úsek priestupkov, verejné zbierky    
Eva Madliakova    
Tel.č. : 044/5518732    
Email: eva.madliakova@minv.sk     
       
     
     
       
       

 

LEGISLATÍVA

253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
154/1994 Z. z. Zákon o Zákon matrikách
300/1993 Z. z. Zákon o mene a priezvisku
599/2001 Z. z. Zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami
372/1990 Z. z. Zákon o Priestupkoch
71/1967 Z. z. Zákon o správnom konaní
63/1993 Z. z. Zákon o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
162/2014 Z. z. Zákon o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný od 1.7.2014
84/1990 Z. z. Zákon o zhromažďovacom práve