Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. október 2020, štvrtok
 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Sídlo výkonu práce

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160271
Fax 052/7725039

Zamestnanci

JUDr. Ladislav Maličký

vedúci odboru
Telefón 052/7160 271

 

Priestupky

Mgr. Iveta Palubjaková

hlavný radca
Telefón 052/7160 207

Mgr. Alena Vilkovská

samostatný radca
Telefón 052/7160 222

Mgr. Ľubomír Bendžala

hlavný radca
Telefón 052/7160 206

Ing. Ľuboš Orlovský

samostatný radca
Telefón 052/7160 224

Bc. Ján Boržík

samostatný radca
Telefón 052/7160 224

JUDr. Miroslav Bendík

hlavný radca
Telefón 052/7160 362

Mgr. Ing. Adrián Semanský

hlavný radca
Telefón 052/7160 216

 

Voľby, priestupky

JUDr. Maroš Baranec

hlavný radca
Telefón 052/7160 287
Fax 052/77 250 39

 

Administratíva, priestupky

Silvia Krajčová

radca
Telefón 052/7160 280

 

Matrika, zmena mena a priezviska, register adries, evidencia pobytu, verejné zbierky, štátne symboly,

osvedčovanie listín a podpisov, vyššie overovanie listín do cudziny (APOSTILLE, SUPERLEGALIZÁCIA)

JUDr. Bc. Patrícia Šimonovičová

odborný radca
Telefón 052/7160 214

Klientske centrum Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad
Telefón 052/290 20 20
(kontaktovať v prípade, že sa nedovoláte na tel. č. 052/7160 214)

 

                       Úradné hodiny
 Pondelok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Utorok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Streda  od 8:00 hod.  do 17:00 hod.
 Štvrtok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Piatok  od 8:00 hod.  do 14:00 hod.