Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. november 2020, piatok
 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku priestupkov, matrík, na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov, na úseku volieb a referenda, na úseku registrácie fondov, združení a spoločenstiev a na úseku štátneho občianstva.

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón (055) 6001 271