Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2020, utorok
 

Odbor výstavby a bytovej politiky

Vedúci odboru:

Ing. Erich Borčin

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 310

Sídlo výkonu práce

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 311

Oddelenie štátnej stavebnej správy 037/ 69 69 316, 317, 311, 318

Oddelenie územného plánovania 037/ 69 69 312, 315

Oddelenie bytovej politiky 037/ 69 69 313, 314

Podateľňa

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

 

Oddelenia odboru: