Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Odbor výstavby a bytovej politiky

Vedúci odboru:

Ing. Erich Borčin

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 310

Sídlo výkonu práce

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 311

Podateľňa

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Oddelenie štátnej stavebnej správy

Vedúca oddelenia:

Ing. Jaroslava Ďurišová

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 69 69 316

Zamestnanci:

Ing. Daniela Kunecová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 318

Mgr. Martina Kantorová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 317

Alena Havlíková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 311

Ing. Veronika Balková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 317

Ing. Lýdia Martišková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 318

JUDr. Mgr. Lucia Hrkeľová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 318

Mgr. Ladislava Antalíková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 317

Mgr. Renáta Durajová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 317

Oddelenie územného plánovania

Vedúca oddelenia:

Ing. arch. Beáta Bučeková

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 69 69 312

Zamestnanci:

Ing. Dana Ivaničová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 315

Ing. Ján Sekereš

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 315

 

Oddelenie bytovej politiky

Vedúca oddelenia:

Ing. Dáša Sedláčková

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 69 69 313

Zamestnanci:

Gréta Mocková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 319

Zlatica Zárubová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 319

Mgr. Peter Kikela

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 314

 

 

Oddelenia odboru: