Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. august 2020, streda
 

Odbor výstavby a bytovej politiky

Sídlo výkonu práce

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Telefón Telefonné čísla v časti Zamestnanci

Spoločné činnosti (PDF, 44 kB)

Náplň činnosti odboru (PDF, 70 kB)

Rozhodnutie

 

 

Dokumenty

Usmernenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o povoľovaní stavieb elektronickej komunikačnej siete - stožiare zverejnené dňa 14.02.2017 (PDF, 621 kB)

Usmernenie stavebných úradov na dodržiavanie § 35 Stavebného zákona a § 66 ods. 6 Zákona o elektronických komunikáciách pri územných a stavebných konaniach na základe žiadosti spoločnosti Slovak Telekom, a.s." zverejnené dňa 04.03.2016 (PDF, 515 kB)

Informácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.: 08241/2016/B624-SV/08527 zo dňa 09.02.2016 o novelizácii zákona o priestupkoch - trovy konania uložené obcou ako stavebným úradom v konaniach o priestupkoch sú príijmom obce zverejnené dňa 17.02.2016 (PDF, 460 kB)

Informácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.: 25705/2014/B623-SV/68224/Da zo dňa 07.11.2014 o prijatí zákona č. 104/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa pamiatkový zákon (49/2002 Z.z.)  zverejnené dňa 27.11.2014

Číslo príjmového účtu MDVRR SR v tvare IBAN na príjem úhrad trov konania v priestupkových konaniach vedených obcami ako stavebnými úradmi zverejnené dňa 21.02.2014 (PDF, 381 kB) 

D2013/05392-BC5 zverejnené dňa 17.07.2013 (PDF, 525 kB) / 512,80 kB /

Rozhodnutia o priestupku (PDF, 293 kB) / pdf 85,75 kB /

Oznámenie záujmových území Ministerstva obrany SR v Žilinskom kraji (PDF, 1 MB) / pdf 979,43 kB /