Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Odbor živnostenského podnikania

Okresný úrad Komárno

Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
Telefón 0961312020
Fax 035/7701692

Ing. Rudolf Palúch

vedúci odboru
Telefón 0961312020
Fax 035/7701692

Bližšie informácie o živnostenskom podnikaní:

Stránkové dni a stránkové hodiny platné od 1. 10. 2013

Úradné hodiny

DEŇ

stránkové hodiny

Pondelok

8.00-15.00

Utorok

8.00-15.00

Streda

8.00-17.00

Štvrtok

8.00-15.00

Piatok

8.00-14.00