Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Odbor živnostenského podnikania

Sídlo odboru:

Vajanského 17/1

905 01  S E N I C A

Odbor živnostenského podnikania:

Vedúci odboru:

Mgr. Ivan Šteflík

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7212

 e- mail: ozpo.se@minv.sk

Pracovisko Senica

Vajanského 17/1 

905 01 S E N I C A

Ing. Viera Lehotayová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 651 5191

Oľga Habová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7245

Ing. Stanislava Szabóová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 651 2862

Pracovisko Skalica:

Námestie slobody 15

909 01  S K A L I C A 

 

Ing.Tatiana Jendrušová

Nám. Slobody 15 Skalica Pracovisko KAMO Skalica Štefánikova 2157/20
Telefón 034 690 8113 kontakt na pracovisko KAMO Skalica 0961 15 5851

Mgr. Jana Nemečkayová

Nám. Slobody 15 Skalica Pracovisko KAMO Skalica Štefánikova 2157/20
Telefón 034 664 5580 kontakt na pracovisko KAMO Skalica 0961 15 5852
 

Pracovisko Skalica - KAMO

Štefánikova 2157/20                                  

909 01  Skalica

Telefonné kontakty na pracovníkov odboru živnostenského podnikania - KAMO

Ing. Tatiana Jendrušová0961 15 5851

Mgr. Jana Nemečkayová0961 15 5852

 

Informácie o podnikaní

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV (PDF, 93 kB)

 I n f o r m á c i a  p r e   p o d n i k a t e ľ o v

Okresný úrad Senica, odbor živnostenského podnikania  upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

 

Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

 

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.