Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. december 2019, nedeľa
 

Odbor živnostenského podnikania

Ing. Andrea Hradiská

Vedúca odboru
Telefón 038/54 33 243

Ing. Svetlana Drgoňová

Samostatný radca
Telefón 038/54 33 255

Mgr. Zuzana Karabová

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 272

Ing. Katarína Matejková

Samostatný radca
Telefón 038/54 33 272

Ing. Miriam Foltánová

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 265

Klientske centrum - pracovisko č. 8

Telefón 038/543 33 08

Klientske centrum - pracovisko č. 9

Telefón 038/543 33 09
 
Zaručený elektronický podpis (ZEP) - detaily k vydaným certifikátom
 
Dôležité oznamy, dokumenty týkajúce sa odboru ŽP nájdete na stránke http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie