Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Informácie odboru živnostenského podnikania

 Klientské centrum pre živnostníkov, Štefánikovo nábrežie 7,  B. Bystrica

 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor živnostenského podnikania zabezpečuje služby pre svojich klientov v Klientskom centre - Štefánikovo nábrežie 7, s úradnými hodinami : 

           Pondelok:   8.00 – 15.00
            Utorok:       8.00 – 15.00        
            Streda:       8.00 – 17.00       
            Štvrtok:      8.00 – 15.00      
            Piatok:        8.00 – 14.00

Telefonické centrum: 00421 910 907 333  (Po-Pi   8:30 - 14:00 hod)

- Zoznam zamestnancov odboru

Ako získať živnostenské oprávnenie

Jednotné kontaktné miesto (JKM) 

  •    Okresný úrad Banská Bystrica, odbor živnostenského podnikania plní úlohy a je v postavení JKM  

Živnostenský zákon

Cezhraničné poskytovanie služieb

Na území SR je možné poskytovať služby aj bez nutnosti usadenia sa alebo zriadenia prevádzky. Jedná sa o dočasné poskytovanie služieb cezhraničným spôsobom na základe vydaného platného oprávnenia na poskytovanie rovnakých služieb v štáte usadenia sa. Viac informácií o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR. Cezhraničné poskytovanie služieb na území SR je upravené v Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu.  (PDF, 225 kB)

Informačný systém vnútorného trhu - IMI 

Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania a všetky okresné úrady odbory živnostenského podnikania  za účelom zníženia administratívneho zaťaženia poskytovateľov služieb spolupracujú s ostatnými členskými štátmi Európskej únie /Európskeho hospodárskeho priestoru prostredníctvom Informačného systému vnútorného trhu - IMI  za účelom výmeny informácií.

Odbor živnostenského podnikania, Štefánikovo nábrežie 7,   B. Bystrica

Odbor živnostenského podnikania Okresného úradu Banská Bystriaca - Štefánikovo nábrežie 7,  je prvostupňovým orgánom štátnej správy, zabezpečujúcim agendu:

- na úseku živnostenskej registrácie
- na úseku živnostenskej kontroly.


Kontakty na inštitúcie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva B.Bystrica

Všeobecná zdravotná poisťovňa - pobočka B.Bystrica

Zdravotná poisťovňa Union, pobočka B.Bystrica

Zdravotná poisťovňa Dôvera, pobočka B.Bystrica

Slovenská obchodná inšpekcia

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny B.Bystrica

Katastrálny úrad B.Bystrica

Daňový úrad B.Bystrica

Sociálny poisťovňa, pobočka B.Bystrica

Inšpektorát práce B.Bystrica

Slovenská živnostenská komora

Obchodný register

Živnostenský register

Linky na právne predpisy:

Zbierka zákonov

Systém Jaspi

Zákony SR