Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Odbor živnostenského podnikania

 

Sídlo výkonu práce

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

 

Spoločné činnosti (PDF, 44 kB)

Náplň činnosti odboru (PDF, 85 kB)

Telefónne číslo call centra odboru živnostenského podnikania je: (+421) 918/ 969 227 

(pondelok - piatok od 08.30 hod. do 14.00 hod.)

Odbor živnostenského podnikania upozorňuje podnikateľskú verejnosť

Odbor živnostenského podnikania Okresného úradu Žilina si dovoľuje upozorniť podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona o živnostenskom podnikaní sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, ktoré sú zriadené zo zákona. Jedine výpisy z týchto registrov vydané oprávnenými inštitúciami sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každej samostatne zárobkovo činnej osoby, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti.

S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu. 

 

Okresný úrad Žilina oznamuje,

že na základe rozhodnutia prednostu Okresného úradu Žilina číslo OU-ZA-OO-2014/021005-010 zo dňa 2. septembra 2014 a súhlasného stanoviska MV SR číslo SVS-OMSZV1-2014/023403 zo dňa 19. augusta 2014

zriaďuje pracovisko Okresného úradu Žilina

so sídlom v meste  Bytča

s výkonom štátnej správy na úseku živnostenského podnikania

k 1. októbru 2014 na dobu neurčitú.

Na novozriadenom pracovisku bude realizovaná aj služba poskytovania výpisov z Obchodného registra SR.

Adresa pracoviska:

Okresný úrad Bytča
Zámok 104, 014 01 Bytča

Územný obvod pracoviska tvoria:
mesto: Bytča a obce: Jablonové, Maršová – Rašov, Súľov – Hradná, Hlboké nad Váhom, Kolárovice, Petrovice, Štiavnik, Hvozdnica, Kotešová, Predmier, Veľké Rovné

Úradné hodiny

Pondelok     od 08:00 hod. –  do 15:00 hod.

Utorok         od 08:00 hod. –  do 15:00 hod.

Streda         od 08:00 hod. –  do 17:00 hod.

Štvrtok        od 08:00 hod. –  do 15:00 hod.

Piatok         od 08:00 hod. –  do 14:00 hod.

 

tel.: 041/3100 420

e-mail:

ozpo.za@minv.sk
 

Okresný úrad Žilina oznamuje,

že na základe rozhodnutia prednostu Okresného úradu Žilina číslo OU-ZA-OO-2014/021005-005 zo dňa 2. septembra 2014 a súhlasného stanoviska MV SR číslo SVS-OMSZV1-2014/023838 zo dňa 25. augusta 2014

zriaďuje pracovisko Okresného úradu Žilina

so sídlom v meste  Kysucké Nové Mesto

s výkonom štátnej správy na úseku živnostenského podnikania

k 8. septembru 2014 na dobu neurčitú.

Na novozriadenom pracovisku bude realizovaná aj služba poskytovania výpisov z Obchodného registra SR.

Adresa pracoviska:

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto
Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Územný obvod pracoviska tvoria:
mesto: Kysucké Nové Mesto a obce: Nesluša, Rudina, Rudinka, Rudinská, Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Povina, Kysucký Lieskovec, Lodno, Ochodnica, Snežnica

Úradné hodiny

Pondelok     od 08:00 hod. –  do 15:00 hod.

Utorok         od 08:00 hod. –  do 15:00 hod.

Streda         od 08:00 hod. –  do 17:00 hod.

Štvrtok        od 08:00 hod. –  do 15:00 hod

Piatok         od 08:00 hod. –  do 14:00 hod.

 

tel.: 041/281 7176

e-mail:

ozpo.za@minv.sk
 

Živnostenské podnikanie