Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Organizačný odbor

 

JUDr. Ján Senka

Vedúci odboru
Telefón 09610/46 010

Adresa

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

 

 

Zamestnanci:

Mgr. Silvia Lapštigová

Krajská koordinátorka pre prevenciu kriminality
Telefón 09610/46 022

Ing. Janka Límová

úsek rozpočtu a ekonomických činností
Telefón 09610/46 015

Mgr. Božena Kusková

správca registratúry
Telefón 09610/46 016

Mgr. Oľga Modrovská

supervízor
Telefón 09610/46 666