Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2020, piatok
 

Odbor živnostenského podnikania

 

Mgr. Zuzana Bankovichová

Vedúca odboru
Telefón 09610/46 200

Adresa

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

 

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

Okresný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

 

TELEFONICKÉ INFORMAČNO - PORADENSKÉ CENTRUM

Call Centrum

Pondelok - Piatok od 08:00 do 14:00 hod

Telefón 0917 751 036

Informačno - poradenské centrum odboru živnostenského podnikania v postavení Jednotného kontaktného miesta (JKM) poskytuje informácie osobne v kompetenčnom rámci zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov počas úradných hodín

 

Živnostenské podnikanie stránka MVSR: Informácie a formuláre

Odbor živnostenského podnikania Okresného úradu Bratislava: Náplň činnosti

Certifikáty KEP zamestnancov OU Bratislava

Zamestnanci odboru živnostenského podnikania

Národné podnikateľské centrum