Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Odbor živnostenského podnikania

 

Mgr. Zuzana Bankovichová

Vedúca odboru
Telefón 09610/46 200

Adresa

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

 

Odbor živnostenského podnikania Okresného úradu Bratislava si dovoľuje upozorniť podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona o živnostenskom podnikaní sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, ktoré sú zriadené zo zákona.

Jedine výpisy z týchto registrov vydané oprávnenými inštitúciami sú použiteľné
na právne účely.

 

Je preto na individuálnom zvážení každej samostatne zárobkovo činnej osoby, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

 

 

TELEFONICKÉ INFORMAČNO - PORADENSKÉ CENTRUM

Call Centrum

Pondelok - Piatok od 08:00 do 14:00 hod

Telefón 0917 751 036

Informačno - poradenské centrum odboru živnostenského podnikania v postavení Jednotného kontaktného miesta (JKM) poskytuje informácie osobne v kompetenčnom rámci zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov počas úradných hodín

 

Živnostenské podnikanie stránka MVSR: Informácie a formuláre

Odbor živnostenského podnikania Okresného úradu Bratislava: Náplň činnosti

Certifikáty ZEP zamestnancov OU Bratislava

Zamestnanci odboru živnostenského podnikania

Národné podnikateľské centrum