Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2020, piatok
 

Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

Mgr. Marianna Bilková

vedúca oddelenia
Telefón  09610/46 110

Štefánia Kotlebová

štátne občianstvo
Telefón 09610/46 128

Ing. Katarína Dragúňová

štátne občianstvo
Telefón 09610/46 116

Bc. Jaroslava Jeřábková

štátne občianstvo
Telefón 09610/46 117

Mgr. Juraj Titurus

štátne občianstvo
Telefón 09610/46 115

Beatrix Spálová

matrika a zmeny mena a priezviska
Telefón 09610/46 127

Mgr. Angela Némethová

neinvestičné fondy
Telefón 09610/46 122

Mgr. Rudolf Remiaš

spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Telefón 09610/46 118

Mgr. Denisa Holubeková

záujmové združenia právnických osôb
Telefón 09610/46 124

Mgr. Jana Amenová

štátne občianstvo
Telefón 09610/46 114

Slavomíra Kelleyová

matrika a zmeny mena a priezviska
Telefón 09610/46 113

Bc. Darina Ščasná

spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Telefón 09610/46 125

Mgr. Natália Bírová

neziskové organizácie, neinvestičné fondy
Telefón 09610/46 121

Ing. Martin Dzúrik

záujmové združenia právnických osôb, verejné zbierky
Telefón  09610/46 121

Anna Machánová

štátne občianstvo
Telefón 09610/46 177