Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Odpisy registra trestov

„Aplikačná pomôcka k preukazovaniu bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov“ je zverejnená na webovom sídle  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Aplikačná pomôcka k preukazovaniu bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov