Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Bratislava
Školstvo
Tomášikova 46,
832 05 Bratislava

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Bc. Miriam Valašiková
telefón: 09610/46 433; 09610/46 400

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Školstvo / Kontakty

Oddelenie odborných a metodických činností

Mgr. Rudolf Novák

vedúci oddeleniaa
Telefón 09610/46 410

Mgr. Ildikó Hejčíková, PhD.

stredné školy
Telefón 09610/46 416

Ing. Gabriela Majorová

školské stravovanie, školské internáty, rozvojové projekty
Telefón 09610/46 414

RNDr. Gabriela Štroffeková

gymnázia
Telefón 09610/46 412

PaedDr. Lucia Takáčová

špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia
Telefón 09610/46 413

Mgr. Ľubica Dekanová

nostrifikácie
Telefón 09610/46 417

Mgr. Alla Kováčová

nostrifikácie
Telefón 09610/46 418

Bc. Slávka Šlosárová

MŠ, CVČ, predmetové súťaže a olympiády
Telefón 09610/46 415

Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností

Ing. Margita Zátorská

vedúca oddelenia
Telefón 09610/46 420

Ing. Renáta Lukáčiková

rozpočet obcí a mestských častí
Telefón 09610/46 426

Ing. Jolana Krajmerová

rozpočet Š a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ BA
Telefón 09610/46 424

Ing. Pavel Špaček

metodik pre účtovníctvo
Telefón 09610/46 425

Ing. Dagmar Gajarská

rozpočet VÚC, cirkevných a súkromných škôl
Telefón 09610/46 421

Mgr. Alexandra Dubovská

havarijné situácie Š a ŠZ
Telefón 09610/46 423

PaedDr. Viera Minarovjech Albertyová

SAP a štátna pokladňa
Telefón 09610/46 427

RNDr. Zora Sninčáková

analýzy a rozbory
Telefón 09610/46 422

Oddelenie špecializovaných činností

PaedDr. Anna Gabron

vedúca oddelenia, personalistika
Telefón 09610/46 430

Ľubomír Čamek

štatistika, športové súťaže
Telefón 09610/46 435

Mgr. Lenka Košáňová

personalistika, poradenstvo a metodika
Telefón 09610/46 434

Mgr. Martin Jasenský

právnik
Telefón 09610/46 432

Katarína Blau

registratúra, asistentka
Telefón 09610/46 433

Mgr., Bc. Hilda Navarová

kontrola, sťažnosti a petície
Telefón 09610/46 436

Mgr. Anna Valentová

kontrola, sťažnosti a petície
Telefón 09610/46 431