Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Banská Štiavnica

budova OÚ Banská Štiavnica

zverejnené dňa 02.10.2020:

V nadväznosti na vyhlásenie N Ú D Z O V É H O  S T A V U  a  U S M E R N E N I E  GR VS MV SR pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov  oznamujeme, že Okresný úrad Banská Štiavnica bude od 5. 10. 2020 vykonávať agendu v Klientskom centre okresného úradu v plnom rozsahu v úradných hodinách. Zároveň žiadame dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch len s prekrytými   hornými  dýchacími cestami  (rúško, šál, šatka),

- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky,

- dodržiavať odstup minimálne 2 metre.

Odporúčame využívať prednostne elektronickú, telefonickú a písomnú formu komunikácie.

 

OÚ Banská Štiavnica

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón 0917945310, 0961645771
Fax 0961604045

Ing. Miloš Ziman - prednosta OÚ Banská Štiavnica

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 3. posch. / č.d. 324
Telefón 0961645770, 0905914025
Fax 0961604045

Štátnu správu pre okres Banská Štiavnica vykonáva Okresný úrad Žiar nad Hronom týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania (tel.: 096164 5783),
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (tel.: 045/6722 745),
  • odbor pozemkový a lesný (tel.: 0961645785),
  • odbor všeobecnej vnútornej správy (tel.: 096164 2910, tel.: 096164 2914).

 

Úradné hodiny
Pondelok      8:00 - 15:00  
Utorok   8:00 - 15:00
Streda   8:00 - 17:00
Štvrtok   8:00 - 15:00
Piatok   8:00 - 14:00
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy