Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Okresný úrad Bratislava

Prednosta: Mgr. Branislav Borovský

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Telefón 09610/46 002
Fax 09610/46 009

Klientske centrum OU Bratislava

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR
Telefón 0800/222 222

Podateľna Okresného úradu Bratislava

Tomášiková 46
Telefón 09610/460 13

 

Organizačný odbor 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
tel: 09610/46 010

Odbor všeobecnej vnútornej správy
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík: 09610/46 110
oddelenie priestupkov: 09610/46 150

Odbor živnostenského podnikania
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
oddelenie živnostenskej registrácie: 09610/46 276
ooddelenie živnostenskej kontroly : 09610/46 280

Odbor krízového riadenia
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
tel: 09610/46 324

Odbor obrany štátu
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
tel: 09610/46 343, 09610/46 344

Odbor majetkovoprávny
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
tel: 09610/ 46 350

Odbor školstva
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
tel: 09610/46 433

Odbor výstavby a bytovej politiky
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
tel: 09610/46 485

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
tel.: 09610/ 46 544

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
tel: 09610/46 602

Pozemkový a lesný odbor
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
odbor pozemkový: 09610/46 561
odbor lesného hospodárstva a poľovníctva: 09610/46 551

Katastrálny odbor
Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava
tel: 02/20 81 68 00

Odbor opravných prostriedkov
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
tel:  09610/46 700