Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Okresný úrad Brezno

Sídlo úradu

Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
Telefón 096162 5700
Fax 096162 2909

 

 

Budova Okresného úradu Brezno

Prednosta :Ing. Ondrej Filipiak

Telefón 096162 2902
Fax 096162 2909

 

 

                                         

OZNAM

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať o zmenách účinných od 20.5.2020:

 

1. V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení prijatých v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky sa na okresnom úrade, jeho pracoviskách a v klientskom centre od 20. mája 2020 zavádza bežný režim vybavovania vecí verejnosti v štandardných stránkových hodinách:

Pondelok8:00 – 15:00

Utorok   8:00 – 15:00

Streda 8:00 – 17:00 

Štvrtok 8:00 – 15:00

  Piatok  8:00 – 14:00

2. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že aj naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom MV SR:

Vstup klientov do budovy je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúškom, šálom, šatkou alebo obdobnou ochranou tváre). Klienti si pri vstupe do budovy vydezinfikujú ruky.

3. Vstup a pohyb klientov v priestoroch okresného úradu a klientskeho centra koordinuje supervízor.

 

 

 

 

Úradné hodiny

Pondelok

08.00 – 15.00

Utorok

08.00 – 15.00

Streda

08.00 – 17.00

Štvrtok

08.00 – 15.00

Piatok

08.00 – 14.00

 IČO: 00151866

vydané na základe Usmernenia č. VI/5 generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy MV SR účinného od 6. mája 2020 vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike

aspresnené na základe interných oznámení a usmernení sekcie verejnej správy MV SR

 

Dôležité odkazy

Covid-19

Protikorupčná linka

Dôležité oznamy

Dôležité oznamy