Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. december 2018, Streda
 

Okresný úrad Bytča

Sídlo úradu

Zámok 104, 014 01 Bytča
Telefón 041/3100 411, 041/3100 421
Fax 041/55 40 810

Prednosta

Mgr. et Mgr. Andrej Gallo, MBA

Zámok 104, Bytča
Telefón 041/3100 410
Fax 041/55 40 810

O Z N A M

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prechodu informačných systémov na nové verzie od 29. októbra 2018 do 7. novembra 2018 bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonávať elektronický výkon verejnej moci v obmedzenom režime. 

Elektronické schránky orgánov verejnej moci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú prístupné a elektronické podania budú prijímané bez obmedzení. 

V súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov môžu byť niektoré úradné rozhodnutia/vybavenia zasielané v listinnej forme.  Lehôt vybavenia sa prechod nedotýka.

 

Klientske centrum Bytča -  kontakty

Poradenstvo, všeobecné informácie

041/3100 421

Katastrálny odbor, poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností 

041/3100 422

Oddelenie dokladov

041/3100 423

Katastrálny odbor, podateľňa, osvedčovanie listín a overovanie podpisov

041/3100 426

Odbor živnostenského podnikania, výpis z obchodného registra

041/3100 420

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii 

041/3100 420

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

041/3100 418, 041/3100 419

Úradné hodiny  

Klientske centrum Bytča
DEŇ ÚRADNÉ HODINY
 Pondelok  8.00-15.00
 Utorok  8.00-15.00
 Streda  8.00-17.00
 Štvrtok  8.00-15.00
 Piatok  8.00-14.00

Štátnu správu pre okres Bytča vykonáva Okresný úrad Žilina týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy