Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2020, nedeľa
 

Okresný úrad Bytča

Sídlo úradu

Zámok 104, 014 01 Bytča
Telefón 041/3100 411, 041/3100 421
Fax 041/55 40 810

Prednosta

Mgr. et Mgr. Andrej Gallo, MBA

Zámok 104, Bytča
Telefón 041/3100 410
Fax 041/55 40 810

 

Klientske centrum Bytča -  kontakty

Poradenstvo, všeobecné informácie

041/3100 421

Katastrálny odbor, poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností 

041/3100 422

Oddelenie dokladov

041/3100 423

Katastrálny odbor, podateľňa, osvedčovanie listín a overovanie podpisov

041/3100 426

Odbor živnostenského podnikania, výpis z obchodného registra

041/3100 420

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii 

041/3100 420

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

041/3100 418, 041/3100 419

Úradné hodiny  

Klientske centrum Bytča
DEŇ ÚRADNÉ HODINY
 Pondelok  8.00-15.00
 Utorok  8.00-15.00
 Streda  8.00-17.00
 Štvrtok  8.00-15.00
 Piatok  8.00-14.00

Štátnu správu pre okres Bytča vykonáva Okresný úrad Žilina týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy