Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Okresný úrad Detva

 

Okresný úrad Detva  

J.G.Tajovského 1462/9

962 12 Detva

 

 

zverejnené dňa 5.10.2020: UPOZORNENIE: V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike vládou SR z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a v zmysle pokynu Ministerstva vnútra SR sa prijímajú opatrenia pre okresné úrady a ich klientske centrá: Agendy Okresného úradu Detva na úseku podateľne, overovania listín a osvedčovanie podpisov, katastra nehnuteľností, starostlivosti o životné prostredie,  lesného hospodárstva a pozemkových úprav sa budú vykonávať v plnom rozsahu. Využívať prednostne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu. Vyzývame verejnosť k dodržiavaniu opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, a to hlavnevstup do priestorov okresného úradu a klientskeho centra len s prekrytými hornými dýchacími cestami a dezinfekcia rúk. Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!!!

zverejnené dňa 02.10.2020:

V nadväznosti na vyhlásenie N Ú D Z O V É H O  S T A V U  a  U S M E R N E N I E  GR VS MV SR pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov  oznamujeme, že Okresný úrad Detva bude od 5. 10. 2020 vykonávať agendu v Klientskom centre okresného úradu v plnom rozsahu v úradných hodinách. Zároveň žiadame dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch len s prekrytými   hornými  dýchacími cestami  (rúško, šál, šatka),

- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky,

- dodržiavať odstup minimálne 2 metre.

Odporúčame využívať prednostne elektronickú, telefonickú a písomnú formu komunikácie.

Prednosta (od 16.07.2020):

Hukeľová Ivana, RNDr.

Telefón 0961-635 757

 

Sekretariát:

Okresný úrad Detva, J.G.Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
Telefón 0961 635 760
Fax 0961 604 040

Úradné hodiny
Pondelok : 08:00 - 15:00 hod.
Utorok : 08:00 - 15:00 hod.
Streda : 08:00 - 17:00 hod.
Štvrtok : 08:00 - 15:00 hod.
Piatok : 08:00 - 14:00 hod.

 

Štátnu správu pre okres Detva vykonáva Okresný úrad Zvolen týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Sídlo OÚ Detva na mape 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Anketa

Ste spokojný/á s prístupom zamestnancov na OÚ Detva?

Áno
50,05%

Nie
49,95%
Hlasovalo: 3097