Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Okresný úrad Komárno

 OZNÁMENIE

 

Stránkové dni a stránkové hodiny platné od 20. 05. 2020

Úradné hodiny

Pondelok

8.00-15.00

Utorok

8.00-15.00

Streda

8.00-17.00

Štvrtok

8.00-15.00

Piatok

8.00-14.00 

  

Tájékoztatjuk a járási hivatal ügyfeleit, hogy 2020. május 20.-tól az ügyfélfogadás a következőképpen alakul:

Ügyfélfogadási idő

Hétfő

8.00-15.00

Kedd

8.00-15.00

Szerda

8.00-17.00

Csütörtok

8.00-15.00

Péntek

8.00-14.00 


 

Prednosta: Mgr. László Szendi

Telefón 0961312001

Okresný úrad Komárno

Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
Telefón 0961312001
Fax 035/7701692

 


 

Okresný úrad Komárno

-         Odbor živnostenského podnikania

-         Odbor všeobecnej vnútornej správy

-         Odbor krízového riadenia

-         Organizačný odbor

 

z adresy Nám. M. R. Štefánika 10, Komárno

od 22. 07. 2019 je

PRESŤAHOVANÝ

na adresu: Záhradnícka 6, Komárno (bývalá budova Polície)

                                                                 

  -         Odbor starostlivosti o životné prostredie

  

z adresy Nám. gen. Klapku 7, Komárno

od 22. 07. 2019 je

PRESŤAHOVANÝ

na adresu: Záhradnícka 6, Komárno (bývalá budova Polície)

                                                                     

  -       Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

-         Pozemkový a lesný odbor

  z adresy Senný trh 4, Komárno

od 22. 07. 2019 je

PRESŤAHOVANÝ

na adresu: Záhradnícka 6, Komárno (bývalá budova Polície)

 

 

 

ÉRTESÍTÉS

 

A Komáromi Járási Hivatal

-         VÁLLALKOZÁSI FŐOSZTÁLYA

-         ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYA

-         VÁLSÁGHELYZET-KEZELÉSI FŐOSZTÁLYA

-         SZERVEZÉSI OSZTÁLYA

 a Nám. M. R. Štefánika 10, Komárno

címről  2019. 07.22.-től

ÁTKÖLTÖZÖTT

a Záhradnícka 6, Komárno címre (a rendőrség volt épületébe)

                                                                     

 

-         KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLYA

 a Nám. gen. Klapku 7, Komárno

címről  2019. 07.22.-től

ÁTKÖLTÖZÖTT

a Záhradnícka 6, Komárno címre (a rendőrség volt épületébe)

                                                                      

-         KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZÚTI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYA

-         FÖLDÜGYI ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLYA

 a Senný trh 4, Komárno

címről  2019. 07.22.-től

ÁTKÖLTÖZÖTT

a Záhradnícka 6, Komárno címre (a rendőrség volt épületébe)

                                                                       Mgr. László  Szendi

                                                                                                                                       prednosta OÚ Komárno

 

                                                                      

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy