Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Košice-okolie

Stránka už nie je aktuálna.

Tu je aktuálna stránka Okresného úradu Košice-okolie.

Hroncova 13, 041 70 Košice

Tel.: 055/6004111, 6004315, 6004301
Fax: 055/6325983

 Okresný úrad Košice – okolie, Hroncova 13, Košice

 

 Okresný úrad Košice – okolie, Katastrálny odbor, Južná tr. 82, Košice

 Južná trieda 82, 040 17 Košice

Tel.:055/2818241, 055/2818242, 055/2818258

 

Okresný úrad Košice – okolie, Katastrálny odbor, Moldava

Podhorská 28, 04501 Moldava nad Bodvou

Tel.:055/2818280, 055/2818283

 

Organizačná schéma (PDF, 23 kB)

 

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

V súvislosti s havarijným stavom mosta nad riekou Hornád medzi obcami Kysak a Veľká Lodina Okresný úrad Košice – okolie vyhlásil v stredu 12. augusta o 18,00 hod. mimoriadnu situáciu.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie (PDF, 708 kB)

Informácie VÚC Košice o mimoriadnej situácii

OZNAM O VYHLÁSENÍ MIMORIADNEJ SITUÁCIE

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom vláda Slovenskej republiky dňa 12. marca 2020 od 06:00 hod. vyhlásila mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky.

O Z N A M 

V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení prijatých v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že od 20. mája 2020 sa zavádza bežný režim vybavovania vecí verejnosti. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK