Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. marec 2020, sobota
 

Okresný úrad Košice-okolie

Hroncova 13, Košice

Tel.: 055/6004111, 6004315, 6004301
Fax: 055/6325983

Prednostka úradu:

PhDr. Denisa Vargová Lukáčová

Hroncova 13, Košice, prednostka
Telefón 055/6004300
Fax 055/6325983

OZNAM O VYHLÁSENÍ MIMORIADNEJ SITUÁCIE

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom vláda Slovenskej republiky dňa 12. marca 2020 od 06:00 hod. vyhlásila mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky. Žiadame všetky dotknuté právnické osoby, fyzické osoby a obyvateľstvo, aby rešpektovali nariadenia a odporúčania príslušných orgánov vydaných počas vyhlásenia mimoriadnej situácie a počas núdzového stavu vyhláseného od 16.3.2020 a následne 19.3.2020.

O Z N A M 

Upozorňujeme občanov, aby nevstupovali do budovy okresného úradu, ak majú príznaky nádchy alebo chrípky!!!

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK  

Organizačná schéma (PDF, 23 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

pre mestá a obce
a verejnosť okresu