Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Okresný úrad Košice-okolie

Hroncova 13, Košice

Tel.: 055/6004111, 6004315, 6004301
Fax: 055/6325983

Prednostka úradu:

JUDr. Zuzana Vozár Kakaščíková

Hroncova 13, Košice, prednostka
Telefón 055/6004300
Fax 055/6325983

OZNAM O VYHLÁSENÍ MIMORIADNEJ SITUÁCIE

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom vláda Slovenskej republiky dňa 12. marca 2020 od 06:00 hod. vyhlásila mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky.

O Z N A M 

V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení prijatých v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že od 20. mája 2020 sa zavádza bežný režim vybavovania vecí verejnosti. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK

Organizačná schéma (PDF, 23 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

pre mestá a obce
a verejnosť okresu