Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. apríl 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Levice

Prednosta:

Ing. Gabriel Buzási

Telefón 096132 2000
 

Okresný úrad Levice

ul. Rozmarínová 4, 934 01 Levice
 
 

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Do klientskych centier len s rúškami !     Celá tlačová správa

V súvislosti s rozhodnutím vlády o rozšírení núdzového stavu budú v stredu 8. apríla 2020  a vo štvrtok 9. apríla 2020 zrušené úradné hodiny na  klientskych centrách, oddeleniach dokladov, dopravných inšpektorátoch a oddeleniach cudzineckej polície  v celej SR.

Úradné hodiny klientskych centier sa od 16. marca 2020  skracujú na čas od 8. h do 11. h každý pracovný deň.

Od 1. apríla dôjde k zmene úradných hodín v stredu, keď budú pracoviská MV SR k dispozícii od 13. do 16. hodiny.

•Pondelok 8:00 – 11:00
•Utorok 8:00 – 11:00
•Streda 13:00 – 16:00
•Štvrtok 8:00 – 11:00
•Piatok 8:00 – 11:00

Celá tlačová správa

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

Podávanie sťažností - staznosti.lv@minv.sk 

KLIENTSKE CENTRUM

Úradná tabuľa

Oznamy, verejné vyhlášky a výberové konania

Klientske centrá Šahy a Želiezovce

Pracovný čas

Pracovný čas a úradné hodiny jednotlivých odborov okresného úradu 

Organizačná štruktúra

Organizačné členenie úradu, zamestnanci a pracovné materiály jednotlivých odborov

Pracoviská

Prehľad budov úradu, v ktorých sú umiestnené organizačné útvary včítane ich adries a telefónnych čísel

Zamestnanci

Zoznam pracovníkov úradu, pracovné zaradenie, tel. kontakty a mailové adresy

Slobodný prístup k informáciám 

podávanie žiadostí - info.lv@minv.sk a ďalšie informácie podľa zákona č. 211/2000

Mestá a obce

Informácie pre mestá a obce v územnej pôsobnosti úradu

Zoznam miest a obcí v územnej pôsobnosti úradu