Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Okresný úrad Levice

Prednosta:

JUDr. Pavol Dlábik

Telefón 096132 2000Fax
 036/6222 502 

Okresný úrad Levice

ul. Rozmarínová 4, 934 01 Levice
 
 

 

Podávanie sťažností - staznosti.lv@minv.sk 

KLIENTSKE CENTRUM

Úradná tabuľa

Oznamy, verejné vyhlášky a výberové konania

Klientske centrá Šahy a Želiezovce

Pracovný čas

Pracovný čas a úradné hodiny jednotlivých odborov okresného úradu 

Organizačná štruktúra

Organizačné členenie úradu, zamestnanci a pracovné materiály jednotlivých odborov

Pracoviská

Prehľad budov úradu, v ktorých sú umiestnené organizačné útvary včítane ich adries a telefónnych čísel

Zamestnanci

Zoznam pracovníkov úradu, pracovné zaradenie, tel. kontakty a mailové adresy

Slobodný prístup k informáciám 

podávanie žiadostí - info.lv@minv.sk a ďalšie informácie podľa zákona č. 211/2000

Mestá a obce

Informácie pre mestá a obce v územnej pôsobnosti úradu

Zoznam miest a obcí v územnej pôsobnosti úradu