Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Levoča

!!! Dôležité info pre občanov a podnikateľov - obmedzený režim od 16.3.2020!!!

Úradné hodiny klientskych centier, oddelení dokladov a dopravných inšpektorátov sú od 16. marca skrátené na čas od 8. h do 11. hodiny každý pracovný deň. Od 1. apríla dôjde k zmene úradných hodín v stredu, keď budú pracoviská MV SR k dispozícii od 13. do 16. hodiny.


Pondelok 8:00 – 11:00
Utorok 8:00 – 11:00
Streda 13:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 11:00
Piatok 8:00 – 11:00

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a okresných úradov upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. 

 

Okresný úrad Levoča

Námestie Majstra Pavla 59, Levoča

Prednostka:

Mgr. Adela Kočišová

Námestie Majstra Pavla 59, Levoča
Telefón 053/4462162
Fax 053/4471430

Organizačný odbor

Nám. Majstra Pavla 59, Levoča
Telefón 053/4462162
Fax 053/4471430

 

Úradné hodiny
Pondelok      8:00 - 15:00  
Utorok   8:00 - 15:00
Streda   8:00 - 17:00
Štvrtok   8:00 - 15:00
Piatok   8:00 - 14:00

Štátnu správu pre okres Levoča vykonáva Okresný úrad Poprad  týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy