Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Okresný úrad Levoča

Oznámenie

     V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení prijatých v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že na okresných úradoch, ich pracoviskách a klientskych centrách sa od 20. mája 2020 zavádza bežný režim vybavovania vecí verejnosti.

     Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Okresný úrad Levoča

Námestie Majstra Pavla 59, Levoča

 

Prednosta:

Ing. Marián Smorada

Námestie Majstra Pavla 59, Levoča
Telefón 053/4462162
Fax 053/4471430

 

Úradné hodiny
Pondelok      8:00 - 15:00  
Utorok   8:00 - 15:00
Streda   8:00 - 17:00
Štvrtok   8:00 - 15:00
Piatok   8:00 - 14:00

Štátnu správu pre okres Levoča vykonáva Okresný úrad Poprad  týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy