Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Okresný úrad Lučenec

Sídlo úradu

Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

Prednosta: Mgr. Natália Teleková

Telefón 096165/2101
Fax 096165/2109


Na základe opatrenia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušného orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  u p o z o r ň u j e m e  občanov, že do všetkých priestorov Okresného úradu Lučenec je dovolené vstupovať len s ochranným rúškom a po dezinfekcii rúk. Klienti sa budú vybavovať len vo vyhradených priestoroch s dodržaním počtu osôb na m2.  

 

U S M E R N E N I E  generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike s účinnosťou od 05.10.2020  (PDF, 163 kB) (PDF, 163 kB)

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 29.09.2020 s účinnosťou od 01.10.2020 (PDF, 114 kB) (PDF, 114 kB) 

 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 30.09.2020 s účinnosťou od 01.10.2020 (PDF, 145 kB) (PDF, 145 kB) 

 

Informácie o výberových konaniach do štátnej služby nájdete na stánkach ÚPVS.

 

Kontakty na jednotlivé odbory OÚ Lučenec:

Organizačný odbor

Odbor krízového riadenia

Odbor živnostenského podnikania

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Katastrálny odbor

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Pozemkový a lesný odbor

 

Úradné hodiny:

Okresný úrad Lučenec

oznamuje verejnosti:

 

Na základe VI/6    U S M E R N E N I A  generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike budú

 

od 20.05.2020

 

stránkové hodiny Okresného úradu Lučenec v bežnom prevádzkovom režime

 

   Pondelok od 08:00 do 15:00 hod.

   Utorok     od 08:00 do 15:00 hod.

   Streda      od 08:00 do 17:00 hod.

   Štvrtok    od 08:00 do 15:00 hod.

   Piatok      od 08:00 do 14:00 hod.

                                                                                                                                                                                       

Stále pracovisko Poltár

Miesto výkonu práce

Železničná 2, Poltár

Odbor živnostenského podnikania

zamestnanec odboru živnostenského podnikania v klientskom centre
Telefón 0961 65 5757

Pozemkový a lesný odbor

zamestnanec pozemkového a lesného odboru v klientskom centre
Telefón 0961 65 5758

 

 Úradné hodiny:

Odbor živnostenského podnikania je presunutý na OÚ Lučenec

Pre pozemkový a lesný odbor v klientskom centre podľa rozhodnutia OÚ LC platia nasledovné úradné hodiny:

S: 10:00 - 16:00

 Okresný úrad Lučenec vykonáva štátnu správu tiež pre okres Poltár  týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy