Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Okresný úrad Malacky

V súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení, ktoré vyplývajú zo záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu na zamedzenie a eliminovanie šírenia koronavírusu medzi obyvateľmi Slovenska je vydané toto opatrenie.

Zmena úradných hodín na Klientskom centre v Malackách

Pondelok

8:00 - 11:00

Utorok   

8:00 - 11:00

Streda        

13:00 - 16:00

Štvrtok

8:00 - 11:00

Piatok              

8:00 - 11:00

Dôležitá informácia pre občanov o činnosti klientskych centier v súvislosti s pandémiou koronavírusu platné od 16.3.2020. (PDF, 229 kB)

V zmysle usmernenia generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy MV SR pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike, čl. 3 bod 3. „Odbor všeobecnej vnútornej správy vykonáva overovanie listín a podpisov len v nevyhnutných prípadoch a na základe dohodnutého termínu.“ Dohodnutie si termínu na tel. č. 034/7971 252.

Prednosta: Ing. Jozef Mračna

Telefón 034 7971 202
Fax 034 772 38 54

Sídlo úradu

Záhorácka 2942 / 60A, 901 26 Malacky
Telefón 034 7971 202
Fax 034 772 38 54


 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy