Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Okresný úrad Myjava

 

Od 1. 10. 2020 platí nová webová stránka Okresného úradu Myjava -  Nová webová stránka.

 

 

Budova OÚ Myjava

Sídlo úradu

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5751
Fax 034/6212 362

Prednosta

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5750 mobil: +421 918 861 714
Fax 034/6212 362

Organizačný odbor

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5751
Fax 034/6212 362

Klientske centrum

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5700

Štátnu správu pre okres Myjava vykonáva Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy