Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. december 2019, nedeľa
 

Okresný úrad Nitra

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 50 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda NR SR voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu, 29.február 2020 a lehotu na utvorenie okresných volebných komisií do 8. januára 2020.

Podľa ustanovenia § 47 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedeného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

Prednosta: Ing. Karol Borik, MBA

e-mailová adresa:  prednosta.nr@minv.sk

 

 

Sídlo úradu

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 65 49 111

Prednosta: Ing. Karol Borik, MBA

Telefón 037/ 65 49 201
Fax 037/ 65 15 329

 

Okresný úrad Nitra
DEŇ ÚRADNÉ HODINY 
Pondelok 8.00-15.00
Utorok 8.00-15.00
Streda 8.00-17.00
Štvrtok 8.00-15.00
Piatok 8.00-14.00

 

Okresný úrad Nitra vykonáva štátnu správu aj pre okres Zlaté Moravce týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy