Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Od 1. 10. 2020 platí nová webová stránka Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom -  Nová webová stránka.

 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom 

 

Sídlo úradu                                               Klientske centrum

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom   Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
 0961 24 5111 - informátor                              (5. poschodie)
 0961 24 5901 - sekretariát prednostu                 0961 24 5800 
fax 0961 24 5909


Prednosta

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
   

Úradné hodiny od 20.05.2020
Deň Úradné hodiny
Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00

   

 

 

 

 Pracoviská Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Myjave

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5741
Fax 034/6216 362

Úsek živnostenského podnikania

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 096 1245 710
Fax 034/6212 031

Úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií - formou inteligentnej podateľne

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 961 24 5710
Fax 034/6212 031

Podateľna pozemkového a lesného odboru

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5715

Podateľna pozemkového a lesného odboru má úradné hodiny len v pondelok 8.00 - 15.00 hod.


Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom vykonáva štátnu správu aj pre okres Myjava týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]