Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2019, sobota
 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom pôvodný

Sídlo úradu                                                            Klientske centrum
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom  Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
 0961 24 5901                                                  (5. poschodie)
                                                                           0961 24 5800Prednostka               
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
(9. poschodie, kanc. číslo 903)

Telefón 0961 24 5901, mobil: 0908 369 839
Fax 0961 24 5909
   

Úradné hodiny
  Deň Úradné hodiny
  Pondelok 8.00 - 15.00
  Utorok 8.00 - 15.00
  Streda  8.00 - 17.00
  Štvrtok  8.00 - 15.00
  Piatok  8.00 - 14.00

   

 

 

 

 

Pracoviská Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Myjave

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5741
Fax 034/6216 362

Úsek živnostenského podnikania

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 096 1245 710
Fax 034/6212 031

Úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií - formou inteligentnej podateľne

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 961 24 5710
Fax 034/6212 031

Úsek poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5715

Úsek poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav má úradné hodiny len v pondelok 8.00 - 15.00 hod.


Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom vykonáva štátnu správu aj pre okres Myjava týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy