Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2020, streda
 

Okresný úrad Nové Zámky

Sídlo úradu

Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
                

Prednosta úradu - Ing. Bertalan Bóna

Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Telefón 035/6913100
Fax 035/6913148

Okresný úrad Nové Zámky - pracovisko Štúrovo

Svätého Štefana 79, 943 01 Štúrovo
Telefón 036/3100410
ra

Úradné hodiny

DEŇ                                              HODINY                     
Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00

OZNAMY 

03.12.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 - informácie (DOCX, 18 kB)

Elektronická adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie v Nových Zámkoch:

prednosta.nz@minv.sk 

Okresná volebná komisia

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie  doručí politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 8. januára 2020 do 24.00 h).

22.2.2016                                                

Okresný úrad Nové Zámky Vám oznamuje, že od 22.2.2016 je katastrálny odbor Okresného úradu Nové Zámky presťahovaný do budovy Okresného úradu Nové Zámky  ul. Podzámska  25, Nové Zámky.

 24.9.2014

Okresný úrad Nové Zámky Vám oznamuje, že od 24.9.2014 je odbor starostlivosti o životné prostredie a odbor pozemkový a lesný presťahovaný do budovy Okresného úradu Nové Zámky  ul. Podzámska  25, Nové Zámky.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy