Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Okresný úrad Poprad

 

 Budova_OU_Poprad                    

                                      

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov

platné od stredy 20.05.2020

 

     V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení prijatých v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že na okresných úradoch, ich pracoviskách a klientskych centrách sa od 20. mája 2020 zavádza bežný režim vybavovania vecí verejnosti.

     Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

 

Prednosta

Ing. Slavomír Kravčák

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7721704
Fax 052/7725020

Ing. Slavomír Kravčák

Telefón 052/7721704

Podateľňa - klientske centrum

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/290 20 35, 052/7160 217

 

Organizačný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160253
Fax 052/7725020

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160271
Fax 052/7725039

 

Odbor živnostenského podnikania

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160291
Fax 052/7725020

 

Odbor krízového riadenia

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7722541
Fax 052/7722543

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/2902021, 052/2902034, 052/2902038

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7871921

 

Pozemkový a lesný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7879962

 

Katastrálny odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/2818795
Fax 055/7725019

 

Okresný úrad Poprad vykonáva štátnu správu pre okres Levoča týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy