Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. apríl 2020, streda
 

Okresný úrad Prešov, sídlo úradu a kontakty

Klientske centrá a oddelenia dokladov  MV SR budú v stredu 8. 4. a vo štvrtok 9. 4. 2020 zatvorené      Celá tlačová správa

Do klientskych centier len s rúškami !     Celá tlačová správa

Od 16. marca fungujú pracoviská MV SR v obmedzenom režime - dôležité info pre občanov a podnikateľov

Úradné hodiny klientskych centier sa od 1. apríla 2020  upravujú na čas od 8. h do 11. h každý pracovný deň okrem stredy, v stredu od 13. h do 16. h.

Celá tlačová správa

Sídlo úradu

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Mgr. Emil Chlapeček, prednosta

Telefón 051/708 22 01
Fax 051/708 22 27

Odbory umiestnené v sídle úradu :

 • Organizačný odbor
 • Odbor všeobecnej vnútornej správy
 • Odbor živnostenského podnikania
 • Odbor krízového riadenia
 • Odbor výstavby a bytovej politiky
 • Obor opravných prostriedkov
 • Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Odbor starostlivosti o životné prostredie 
 • Odbor obrany štátu

Odbory umiestnené mimo sídla úradu :

Odbor školstva

Tarasa Ševčenka 11
Telefón 051/7462707
Fax 051/7462700

Majetkovoprávny odbor

Masarykova 10
Telefón 051/7485948

Pozemkový a lesný odbor

Masarykova 10
Telefón 051/7485942
Fax 051/7581588

Katastrálny odbor

Konštantínova 6
Telefón 051/2818505
Fax 051/7711573

Okresný úrad Prešov vykonáva štátnu správu tiež pre okres Sabinov týmito odbormi:

 • odbor živnostenského podnikania,
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • odbor pozemkový a lesný,
 • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Klientske centrá a oddelenia dokladov  MV SR budú v stredu 8. 4. a vo štvrtok 9. 4. 2020 zatvorené    Celá tlačová správa

Do klientskych centier len s rúškami!       Celá tlačová správa

Od 16. marca fungujú pracoviská MV SR v obmedzenom režime - dôležité info pre občanov a podnikateľov

Úradné hodiny klientskych centier sa od 1. apríla 2020  upravujú na čas od 8. h do 11. h každý pracovný deň okrem stredy, v stredu od 13. h do 16. h.

Celá tlačová správa

Ako požiadať o informáciu ?

Úradná tabuľa

Informácia o bankovom spojení pre platby za ROEP (PDF, 215 kB)

Oznámenie Slovenskej pošty, a.s. o zrušení zberného podúčtu – účtu na úhradu správnych poplatkov k 31. 6. 2019  OESM-7252/2018-187 zo 4. 10. 2018 (PDF, 712 kB)