Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Okresný úrad Prešov, sídlo úradu a kontakty

Od 20. mája 2020 štandardný režim pracovísk MV SR 

Sídlo úradu

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Prednosta : ThLic. PaedDr. František Höger

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón 051/ 708 22 01
Fax 051/ 772 14 23

Odbory umiestnené v sídle úradu :

 • Organizačný odbor
 • Odbor všeobecnej vnútornej správy
 • Odbor živnostenského podnikania
 • Odbor krízového riadenia
 • Odbor výstavby a bytovej politiky
 • Obor opravných prostriedkov
 • Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Odbor starostlivosti o životné prostredie 
 • Odbor obrany štátu

Odbory umiestnené mimo sídla úradu :

Odbor školstva

Tarasa Ševčenka 11
Telefón 051/7462707
Fax 051/7462700

Majetkovoprávny odbor

Masarykova 10
Telefón 051/7485948

Pozemkový a lesný odbor

Masarykova 10
Telefón 051/7485942
Fax 051/7581588

Katastrálny odbor

Konštantínova 6
Telefón 051/2818505
Fax 051/7711573

Okresný úrad Prešov vykonáva štátnu správu tiež pre okres Sabinov týmito odbormi:

 • odbor živnostenského podnikania,
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • odbor pozemkový a lesný,
 • odbor všeobecnej vnútornej správy.