Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Okresný úrad Prievidza

Okresný úrad Prievidza, Medzibriežková č.2, Prievidza 

Sídlo úradu

Medzibriežková č.2, 971 01 Prievidza

Prednosta

Medzibriežková č. 2, 971 01 Prievidza
Telefón 046 / 5156 280
Fax 046 / 5422 169

Organizačný odbor

Medzibriežková č. 2, 971 01 Prievidza
Telefón 046 / 5156 363
Fax 046 / 5422 169
  

Odbor živnostenského podnikania

Medzibriežková č. 2, Prievidza
Telefón 046 / 5156 275
Fax 046 / 5422 169
 
 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Medzibriežková č.2, 971 01 Prievidza
Telefón 046 / 5156 263
Fax 046 / 5156 336

Odbor krízového riadenia

Medzbriežková č.2, 971 01 Prievidza
Telefón 046 / 5156 400
Fax 046 / 5423 659
  

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Medzibriežková č.2, 971 01 Prievidza
Telefón 046 / 5156 150
Fax 046 / 5156 159

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
Telefón 0961275260
Fax 0961275269

Pozemkový a lesný odbor

Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
Telefón 046 / 5120 418
Fax 046 / 5420 285 - lesný

Katastrálny odbor

ul. M. Mišíka 28, 971 01 Prievidza
Telefón 046 / 2817 342, 046 / 2817 359, 046 / 2817 351

Pracoviská úradu

Okresný úrad Prievidza

Medzibriežková č.2, 91 01 Prievidza
Telefón 046 / 5156 332
Fax 046 / 5422 169

Okresný úrad Prievidza Pracovisko Partizánske

Námestie SNP 151/6
Telefón 038 / 7492 460, 038 / 7492467
Fax 038 / 7490 950


Úradné hodiny
Pondelok

  08.00 - 15.00

Utorok

  08.00 - 15.00

Streda

  08.00 - 17.00

Štvrtok

  08.00 - 15.00  

Piatok

  08.00 - 14.00

Okresný úrad Prievidza vykonáva štátnu správu aj pre okres Partizánske týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy