Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. august 2019, štvrtok
 

Okresný úrad - Púchov

Sídlo úradu

Štefánikova 820, 020 01 Púchov
Telefón 042 / 4384362

Prednosta: Ing. Milan Štrbák

Štefánikova 820, 02001 Púchov
Telefón 042 / 4384362

Štátnu správu pre okres Púchov vykonáva Okresný úrad Považská Bystrica týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Budova OÚ Púchov

 

 

Dôležité odkazy

!!!! OZNAM  !!!!

Prednosta Okresného úradu oznamujeme, že  27.03.2019  bude  prerušená distribúcia elektriny  pre Okresný úrad Púchov z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy  prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.
Z toho dôvodu bude úrad ZATVORENÝ !!!!!

                                                                       

Dôležité oznamy