Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Okresný úrad Rimavská Sobota

 

Sídlo úradu

P. Hostinského 1036/4, 979 01 Rimavská Sobota

Prednosta: JUDr. Peter Pavlík

Telefón 0961 68 2901
Fax 0961 68 2919

Úradné hodiny:

P, U, Š: 08,00 - 15,00; S: 08,00 - 17,00; Pi: 08,00 - 14,00

 

P O Z O R  ! ! !

Na základe opatrenia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušného orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  u p o z o r ň u j e m e  občanov, že do všetkých priestorov okresného úradu je dovolené vstupovať len s ochranným rúškom a po dezinfekcii rúk. Klienti sa budú vybavovať len vo vyhradených priestoroch s dodržaním počtu osôb na m2.

U S M E R N E N I E generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike (PDF, 359 kB) (PDF, 359 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z 29.09.2020 (PDF, 114 kB) (PDF, 114 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z 30.09.2020 (PDF, 145 kB) (PDF, 145 kB)

 

Stránkové hodiny klientskych centier:

  Pondelok

  08.00 – 15.00

  Utorok

  08.00 – 15.00

  Streda

  08.00 – 17.00

  Štvrtok

  08.00 – 15.00

  Piatok

  08.00 – 14.00

Ügyfélfogadási idő:

  Hétfő

  08.00 – 15.00

  Kedd

  08.00 – 15.00

  Szerda

  10.00 – 17.00

  Csütörtök

  08.00 – 15.00

  Péntek

  08.00 – 14.00

 

Kontaktné telefónne čísla Klientskeho centra OÚ RS (PDF, 83 kB).

Okresný úrad Rimavská Sobota vykonáva štátnu správu tiež pre okres Revúca týmito odbormi: 

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy