Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. marec 2019, Utorok
 

Okresný úrad Senec

Sídlo úradu

Hurbanova 21, Senec

PhDr. Martin Doboš

prednosta
Telefón 02/40202410
Fax 02/40202436

Klientske centrum

Telefón 02 / 35 00 42 32

Informátor

Telefón 02 / 40 20 24 12

Katastrálny odbor

Telefón 02 / 20 81 69 61

Call centrum MV SR

(pondelok - piatok, 8:00 - 18:00 hod)
bezplatná linka
Telefón 0800 222 222

 

 O Z N Á M E N I E

Do okresnej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná , jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote do 1. apríla 2019 v listinnej forme na adresu:

PhDr. Martin Doboš
prednosta

Okresný úrad Senec
Hurbanova 21
903 01 Senec

alebo elektronicky na adresu: prednosta.sc@minv.sk

Podrobnejšie informácie o delegovaní a vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie je uvedený na stránke:
https://www.minv.sk/?volby-ep

 

 V súlade s vládnym programom ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna práva) otvára Okresný úrad Senec na prízemí svojej budovy Klientske centrum. Jeho základným poslaním je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občanov. Na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra sa poskytujú tieto úkony uvedené v priloženom letáku (PDF, 167 kB). (Leták v maďarskom jazyku (PDF, 2 MB))  

 

Budova Okresného úradu Senec je pre klientov otvorená od 7:30 hod.

Úradné hodiny

Klientske centrum

Pondelok

8.00 – 15.00

Utorok

8.00 – 15.00

Streda

8.00 – 17.00

Štvrtok

8.00 – 15.00

Piatok

8.00 – 14.00

 

Oddelenie dopravných evidencií

 Oddelenie dokladov

Pondelok

8.00 – 15.00

Utorok

8.00 – 15.00

Streda

8.00 – 17.00

Štvrtok

8.00 – 15.00

Piatok

8.00 – 14.00

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy