Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Okresný úrad Senec

Mgr. Katarína Sowiňska

prednostka
Telefón 02/40202410
Fax 02/40202436
          

Klientske centrum

 
 

Informátor

Telefón 02 / 40 20 24 12
 

Informátor - Katastrálny odbor

Telefón 02 / 20 81 69 61
 

Call centrum MV SR

(pondelok - piatok, 8:00 - 18:00 hod)
bezplatná linka
Telefón 0800 222 222

        

 

 V súlade s vládnym programom ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna práva) otvára Okresný úrad Senec na prízemí svojej budovy Klientske centrum. Jeho základným poslaním je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občanov. Na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra sa poskytujú tieto úkony uvedené v priloženom letáku (PDF, 167 kB). (Leták v maďarskom jazyku (PDF, 2 MB))  

 

                                                                                                                                                                                                                     U P O Z O R N E N I E

S účinnosťou od 05.10.2020

Opatrenia na úseku evidencií vozidiel v súvislosti

s mimoriadnou situáciou

 

-         Vybavovanie len tých občanov, ktorí boli objednaní on-line prostredníctvom elektronickej služby, pričom si občania v kiosku vyvolávacieho systému VYSYS vyžiadajú lístok na rezerváciu úkonu (rezervácie max 5 min pred stanoveným termínom).

-         Vykonávanie všetkých druhov evidenčných úkonov.

-         Doručovanie všetkých vydaných elektronických osvedčení o evidencii časť I na adresy určené občanmi, nie na oddelenia dokladov.

 

Opatrenia na oddelení dokladov v súvislosti

s mimoriadnou situáciou

 

Činnosti na úseku vydávania:

a)    občianskych preukazov bez obmedzení, s výnimkami:

-       nebude zabezpečované štandardné vydávanie certifikátov pre vytvorenie KEP, nakoľko je možné využiť elektronickú službu na to zriadenú,

-       nebudú prijímané žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov.

Spôsob doručovania občianskych preukazov na adresu občana je potrebné uprednostňovať, pokiaľ občan nežiada o doručenie na konkrétne oddelenie dokladov.

b)      vodičských preukazov bez obmedzení,

 

c)        cestovných pasov bez obmedzení.

 

 

Úradné hodiny

Klientske centrum

Pondelok

 8:00 – 15:00

Utorok

 8:00 – 15:00

Streda

 8:00 – 17:00

Štvrtok

 8:00 – 15:00

Piatok

 8:00 – 14:00

 

Oddelenie dopravných evidencií

 Oddelenie dokladov

Pondelok

8:00 – 15:00

Utorok

8:00 – 15:00

Streda

8:00 – 17:00

Štvrtok

8:00 – 15:00

Piatok

8:00 – 14:00

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy