Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2019, sobota
 

Okresný úrad Senica

Sídlo úradu

Vajanského 17/1, 905 01 Senica

Ing. Vladimír Kocourek

Vajanského 17/1 Senica
Telefón 034 651 3450

e-mail: prednosta.se@minv.sk

Úradné hodiny:

Pondelok     08.00-15.00
Utorok        08.00-15.00
Streda        08.00-17.00
Štvrtok       08.00-15.00
Piatok         08.00-14.00

 Okresný úrad Senica vykonáva štátnu správu tiež pre okres Skalica  týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

P O Z O R  ! ! ! ! ! ! !  

O Z N A M E N I E

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie 

prednosta.se@minv.sk

 

 

 

                                 O Z N A M 

Vzhľadom na vykonávanie sumarizačných prác za rok 2019 a údržby databáz v správe Okresného úradu Senica, katastrálneho odboru, obraciame sa na občanov so žiadosťou o pochopenie nasledujúceho opatrenia:

     

            V dňoch 23. 12.,  27. 12.,  30. 12.  a  31. 12. 2019

                            a   02. 01. - 03. 01. 2020

nebudú poskytované údaje z operátov katastra nehnuteľností.

 

 Podania určené OÚ Senica, katastrálnemu odboru budú prijímané v rozsahu:

                  23. 12. 2019  -   8.00 – 12.00 hod.

                  27. 12. 2019  -   8.00 – 14.00 hod.

                  30. 12. 2019  -   8.00 – 15.00 hod.

                   31. 12. 2019  -   8.00 – 12.00 hod.

                   02. 01. 2020  -   8.00 – 15.00 hod.

                   03. 01. 2020  -   8.00 – 14.00 hod.

Ďakujeme za pochopenie

                                                                          Ing. Vladimír Kocourek

                                                                            Prednosta OÚ Senica

Zmena telefónov na odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Igor Švrček         0961 15 5720

Bc. Mária Koštialová   0961 15 5721

Zuzana Odrášková     0961 15 5721

Mgr. Dominik Bulka    0961 15 5722

Juraj Koštial               0961 15 5722

 

,V sekcii "Pozemkový a lesný odbor" -  "Vzory tlačív" je umiestnený vzor tlačiva : 

Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b zákona č. 504/2003 Z. z.

 

 

Dôležité odkazy

 

Dôležité oznamy