Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Sobrance

>>COVID-19 [INFORMÁCIE]<< >>COVID-19 [INFORMÁCIE]<< >>COVID-19 [INFORMÁCIE]<< >>COVID-19 [INFORMÁCIE]<<


 

Prednosta úradu:

MVDr. Boleslav Lešo PhD.

Tyršova 12, 073 01 Sobrance
Telefón 0961765700
Fax 0961765709

Sídlo výkonu práce

Tyršova 12, 073 01 Sobrance
Telefón 0961765701
Fax 0961765709

 

        Oznamujeme Vám, že z dôvodu prechodu informačných systémov na nové verzie od 29. októbra 2018 do 7. novembra 2018 bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonávať elektronický výkon verejnej moci v obmedzenom režime.

        Elektronické schránky orgánov verejnej moci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú prístupné a elektronické podania budú prijímané bez obmedzení.

        V súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov môžu byť niektoré úradné rozhodnutia/vybavenia zasielané v listinnej forme.  Lehôt vybavenia sa prechod nedotýka.

Úradné hodiny : 

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok

8.00 - 15.00

Piatok 8.00 - 14.00

Úradné hodiny sú jednotné pre všetky pracoviská okresného úradu.

Štátnu správu pre okres Sobrance vykonáva Okresný úrad Michalovce týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy