Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Sobrance

>>COVID-19 [INFORMÁCIE]<< >>COVID-19 [INFORMÁCIE]<< >>COVID-19 [INFORMÁCIE]<< >>COVID-19 [INFORMÁCIE]<<


 

Prednosta úradu:

Mgr. Marián Škirda

Tyršova 12, 073 01 Sobrance
Telefón 0961 76 5700
Fax 0961 76 5709

Sídlo výkonu práce

Tyršova 12, 073 01 Sobrance
Telefón 0961 76 5701
Fax 0961 76 5709

 

        Oznamujeme Vám, že z dôvodu prechodu informačných systémov na nové verzie od 29. októbra 2018 do 7. novembra 2018 bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonávať elektronický výkon verejnej moci v obmedzenom režime.

        Elektronické schránky orgánov verejnej moci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú prístupné a elektronické podania budú prijímané bez obmedzení.

        V súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov môžu byť niektoré úradné rozhodnutia/vybavenia zasielané v listinnej forme.  Lehôt vybavenia sa prechod nedotýka.

Úradné hodiny : 

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok

8.00 - 15.00

Piatok 8.00 - 14.00

Úradné hodiny sú jednotné pre všetky pracoviská okresného úradu.

Štátnu správu pre okres Sobrance vykonáva Okresný úrad Michalovce týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy