Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Stropkov

 ou_stropkov

 

OKRESNÝ ÚRAD STROPKOV

Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok

8:00 - 15:00

Utorok

8:00 - 15:00

Streda

8:00 - 17:00

Štvrtok

8:00 - 15:00

Piatok

8:00 - 14:00

 

 

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020 Vám oznamujeme:  

     Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, kde sú poskytované služby evidencie  dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú. Upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení po jednom a v ochranných rúškach.

SÍDLO ÚRADU

Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov

  

PhDr. Mgr. Peter Harvan, prednosta úradu

Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov
Telefón 054/742 3609
Fax 054/742 3790

              Odbory umiestnené v sídle úradu :

  • Organizačný odbor
  • Odbor všeobecnej vnútornej správy
  • Odbor živnostenského podnikania
  • Odbor krízového riadenia
  • Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Odbory umiestnené mimo sídla úradu :

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Športová 2, 091 01 Stropkov
Telefón 054 742 3414
Fax 054 742 3414

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Športová 2, Stropkov
Telefón 054/4755730
Fax 054/7182014
 

 Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Športová 2, Stropkov
Telefón 054/2818824
Fax 054/7428452

  

 

           

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy