Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2020, nedeľa
 

Okresný úrad Trebišov

 

Prednosta:   

Mgr. Rastislav Petrovič

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 0566714112
Fax 0566714126

 

Podateľna úradu

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 056/6714184

Organizačný odbor

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 056/6714198

Odbor živnostenského podnikania

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 056/6714168

Odbor krízového riadenia

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 056/6714140

Odbor všeobecnej vnútornej správy

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 056/6714171
Fax 056/6714128

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 056/3812013

Odbor starostlivosti o životné prostredie

M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
Telefón 056/6688850
Fax 056/6722544

Katastrálny odbor - pracovisko Trebišov

Námestie mieru č. 804, 075 01 Trebišov
Telefón 056/2818401

Katastrálny odbor - pracovisko Kráľovský Chlmec

Hlavná 105, 077 01 Kráľovský Chlmec
Telefón 056/2818420

Pozemkový a lesný odbor

Námestie mieru č. 804, 075 01 Trebišov
Telefón 056/6280425
Fax 056/6688053

Odbor všeobecnej vnútornej správy - pracovisko Kráľovský Chlmec

Hlavná 716/172, 077 01 Kráľovský Chlmec
Telefón 056/6281890

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy