Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Trenčín

Mapka územného obvoduLegenda

Obvodný úrad Trenčín

Mapa ObÚ Trenčín

 

 

 

 

31.3.2020

 

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ
platné od 31. 03. 2020

Pondelok  08:00 – 11:00 hod.
Utorok      08:00 – 11:00 hod.
Streda      13:00 – 16:00 hod.
Štvrtok     08:00 – 11:00 hod.
Piatok      08:00 – 11:00 hod.

Vstup verejnosti do budovy je povolený len:
- s ochranným rúškom,
- po jednom,
- do priestorov vyhradených pre verejnosť.

Maloletým osobám sa vstup zakazuje.
Žiadame verejnosť o rešpektovanie pokynov určených zamestnancov.

 


OPATRENIA  V  SÚVISLOSTI  S  KORONAVÍRUSOM

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi. Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!
Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.
V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

OPATRENIA  V  SÚVISLOSTI  S  KORONAVÍRUSOM

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK.
Ďalšie informácie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sú zverejnené na https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/ministerstvo-dopravy-zaviedlo-dalsie-preventivne-opatrenia-proti-sireniu-koronavirusu.


Sídlo úradu

Hviezdoslavova 3, Trenčín, 911 01
Telefón spoj.: 032/7411 219

Katastrálny odbor - sídlo úradu

Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín
Telefón 032/7411 602


Prednosta

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7411 200
Fax 032/7434 686

Organizačný odbor

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7411 201
Fax 032/7434 686

Majetkovoprávny odbor

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7411 373

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

INFORMAČNO - PORADENSKÉ CENTRUM
Telefón 032/7411 420
Fax 032/7411 316

ODBOR ŠKOLSTVA

skolstvo.tn@minv.sk

ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY

vystavba.tn@minv.sk

Odbor opravných prostriedkov

Hviezdoslavova 3, Trenčín

referát vnútorných veci

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7 411 415


Stále pracoviská

Stále pracovisko v Dubnici nad Váhom

Bratislavská 380/31, Dubnica nad Váhom, 018 41

Stále pracovisko v Ilave

Mierové námestie 81/18, Ilava, 019 01

odbor živnostenského podnikania

Telefón 042/4424 018

odbor živnostenského podnikania

Telefón 0961225710, 0961225711

odbor všeobecnej vnútornej správy - oddelenie priestupkové Dubnica nad Váhom

Telefón 042/444 1010
Fax 042/444 1010

odbor všeobecnej vnútornej správy - oddelenie priestupkové Ilava

Telefón 042/4464 142
Fax 042/4464 142

Okresný úrad Trenčín vykonáva štátnu správu aj pre okres Ilava týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.