Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Trenčín

Mapka územného obvoduLegenda

Obvodný úrad Trenčín

Mapa ObÚ Trenčín

 

29.7.2020

OZNAM

Okresný úrad Trenčín oznamuje verejnosti, že dňa 18. 08. 2020 (utorok), v čase od 11:15 do 15:00 hod. dôjde k plánovanému prerušeniu distribúcie elektriny zo strany dodávateľskej spoločnosti. Z uvedeného dôvodu nebude v spomínanom čase možné plnohodnotné vybavovanie úradných vecí fyzických a právnických osôb v celom objekte budovy úradu na adrese Hviezdoslavova č. 1 a 3.

V dotknutom čase nebude v prevádzke ani klientske centrum.

Za prípadné komplikácie sa vopred ospravedlňujeme.“

                                                                                                                                                          Oznámenie o prerušení distríbúcie elektrickej energie (PDF, 712 kB)

Okresný úrad Trenčín oznamuje verejnosti, že s účinnosťou od 20. 05. 2020 začnú platiť štandardné úradné hodiny pre verejnosť nasledovne:

Pondelok:       08:00 – 15:00 hod.
Utorok:           08:00 – 15:00 hod.
Streda:            08:00 – 17:00 hod.
Štvrtok:           08:00 – 15:00 hod.
Piatok:            08:00 – 14:00 hod.

Na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra SR je však aj naďalej potrebné dodržiavať pri vstupe do budovy a v jej priestoroch sprísnené bezpečnostno-hygienické opatrenia:

-          do budovy je možné vstúpiť len s ochranným rúškom a po jednom,
-          pri vstupe do budovy je potrebné vydezinfikovať si ruky,
-          pri vstupe do budovy je potrebné riadiť sa pokynmi zodpovedných zamestnancov,
-          v budove nie je možné používať toalety a iné hygienické zariadenia,
-          do budovy nie je možné vstupovať s maloletými osobami.


Sídlo úradu

Hviezdoslavova 3, Trenčín, 911 01
Telefón spoj.: 032/7411 550

Katastrálny odbor - sídlo úradu

Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín
Telefón 032/7411 602


Prednosta

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7411 200
Fax 032/7434 686

Organizačný odbor

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7411 201
Fax 032/7434 686

Majetkovoprávny odbor

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7411 373

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

INFORMAČNO - PORADENSKÉ CENTRUM
Telefón 032/7411 420
Fax 032/7411 316

ODBOR ŠKOLSTVA

skolstvo.tn@minv.sk

ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY

vystavba.tn@minv.sk

Odbor opravných prostriedkov

Hviezdoslavova 3, Trenčín

referát vnútorných veci

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7 411 415


Stále pracoviská

Stále pracovisko v Dubnici nad Váhom

Bratislavská 380/31, Dubnica nad Váhom, 018 41

Stále pracovisko v Ilave

Mierové námestie 81/18, Ilava, 019 01

odbor živnostenského podnikania

Telefón 042/4424 018

odbor živnostenského podnikania

Telefón 0961225710, 0961225711

odbor všeobecnej vnútornej správy - oddelenie priestupkové Dubnica nad Váhom

Telefón 042/444 1010
Fax 042/444 1010

odbor všeobecnej vnútornej správy - oddelenie priestupkové Ilava

Telefón 042/4464 142
Fax 042/4464 142

Okresný úrad Trenčín vykonáva štátnu správu aj pre okres Ilava týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.