Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Okresný úrad Trenčín

Mapka územného obvoduLegenda

Obvodný úrad Trenčín

Mapa ObÚ Trenčín

4.10.2019

Vážení návštevníci Okresného úradu Trenčín,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe oznámenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., dňa 22. 10. 2019 (utorok) v čase od 8:00 do 10:00 hod. nebude možné vybavovanie úradných vecí pre fyzické a právnické osoby z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky elektrickej energie.         
Keďže ide o plánovanú odstávku celého objektu, verejné služby nebude v uvedenom čase poskytovať ani klientske centrum.                                                                                         
Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.


Sídlo úradu

Hviezdoslavova 3, Trenčín, 911 01
Telefón spoj.: 032/7411 219

Katastrálny odbor - sídlo úradu

Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín
Telefón 032/7411 602


Prednosta

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7411 200
Fax 032/7434 686

Organizačný odbor

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7411 201
Fax 032/7434 686

Majetkovoprávny odbor

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7411 373

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

INFORMAČNO - PORADENSKÉ CENTRUM
Telefón 032/7411 420
Fax 032/7411 316

ODBOR ŠKOLSTVA

skolstvo.tn@minv.sk

ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY

vystavba.tn@minv.sk

Odbor opravných prostriedkov

Hviezdoslavova 3, Trenčín

referát vnútorných veci

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7 411 415


Stále pracoviská

Stále pracovisko v Dubnici nad Váhom

Bratislavská 380/31, Dubnica nad Váhom, 018 41

Stále pracovisko v Ilave

Mierové námestie 81/18, Ilava, 019 01

odbor živnostenského podnikania

Telefón 042/4424 018

odbor živnostenského podnikania

Telefón 0961225710, 0961225711

odbor všeobecnej vnútornej správy - oddelenie priestupkové Dubnica nad Váhom

Telefón 042/444 1010
Fax 042/444 1010

odbor všeobecnej vnútornej správy - oddelenie priestupkové Ilava

Telefón 042/4464 142
Fax 042/4464 142

Okresný úrad Trenčín vykonáva štátnu správu aj pre okres Ilava týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.