Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. apríl 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Trnava

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu, oznamujeme verejnosti, že v dňoch

8. apríla 2020 a 9. apríla 2020 sú úradné hodiny pre verejnosť zrušené a zakazuje sa vstup verejnosti do priestorov Okresného úradu Trnava.

Verejnosť môže využiť úradné hodiny Okresného úradu Trnava od utorka 14. apríla 2020.

ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ
platné od 31. 03. 2020

Pondelok  08:00 – 11:00 hod.
Utorok      08:00 – 11:00 hod.
Streda      13:00 – 16:00 hod.
Štvrtok    08:00 – 11:00 hod.
Piatok      08:00 – 11:00 hod.

Vstup verejnosti do budovy je povolený len:
- s ochranným rúškom,
- po jednom,
- do priestorov vyhradených pre verejnosť.

Maloletým osobám sa vstup zakazuje.
Žiadame verejnosť o rešpektovanie pokynov určených zamestnancov.


OPATRENIA  V  SÚVISLOSTI  S  KORONAVÍRUSOM

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi. Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!
Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.
V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK.
Ďalšie informácie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sú zverejnené na https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/ministerstvo-dopravy-zaviedlo-dalsie-preventivne-opatrenia-proti-sireniu-koronavirusu.

V prípade, že pozorujete na sebe, alebo komkoľvek príznaky ochorenia (horúčka 38 °C a viac, kašeľ,  sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy), zostaňte doma a bez meškania telefonicky kontaktujte svojho praktického lekára, alebo  miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva : 
Trnava 0905 903 053, email: novykoronavirus@uvzsr.sk, prípadne infolinku 0800 221 234.

Okresný úrad Trnava

Kollárova 8, 917 02 Trnava
Telefón 033/5564111
Fax 033/5515298

Prednostka:

Ing. Gabriela Józan Horváth

Kollárova 8, 917 02 Trnava
Telefón 033/5564222
Fax 033/5515298

Okresný úrad Trnava vykonáva štátnu správu tiež pre okres Hlohovec týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy