Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. marec 2018, Nedeľa
 

Okresný úrad Tvrdošín

 

Prednosta: PhDr. Jozef Turčák

Medvedzie 254, 027 44Tvrdošín

Telefón  096143/5700
prednosta.ts@minv.sk

 

KLIENTSKE CENTRUM TVRDOŠÍN (PDF, 157 kB)

Telefónny zoznam klientskeho centra (PDF, 192 kB)

 

Štátnu správu pre okres Tvrdošín vykonáva Okresný úrad Námestovo týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že na Okresnom úrade Tvrdošín - kancelária prednostu, organizačný odbor, odbor krízového riadenia, odbor starostlivosti o životné prostredie, Klientske centrum a detašované pracovisko Okresného úradu Námestovo - odbor všeobecnej vnútornej správy

bude dňa  16. 03. 2018  od 08:00  do  19:00 hod.   prerušená distribúcia elektrickej energie.

Dôvodom sú plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

 V prípade potreby - kontakt: podateľňa Okresného úradu Tvrdošín - katastrálny odbor, tel. č. : 043/281 7784

 

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO, odbor živnostenského podnikania, pracovisko Tvrdošín oznamuje svojim klientom, že v prípade nevyhnutného riešenia agendy živnostenského podnikania budú dňa 16. 03. 2018 klienti vybavení na adrese:

Okresný úrad Námestovo, odbor živnostenského podnikania, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

Tel. kontakt: Ing. Peter Polák, vedúci odboru - 0915 912 203

 

 

Ďakujeme za pochopenie

                                          PhDr. Jozef Turčák,  prednosta okresného úradu

                                     

                                                                

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy