Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Okresný úrad Tvrdošín

 

Prednosta: Mgr. Ján Kaššák

Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín

Telefón  096143/5700
prednosta.ts@minv.sk
 

O Z N A M

 

 

Na základe zhoršenia epidemiologickej situácie v okrese Tvrdošín v súvislosti so zvýšeným výskytom potvrdených prípadov ochorení vyvolaných novým koronavírusom COVID-19 dňa 11. 09. 2020 bol uvedený okres Tvrdošín do COVD-19 semaforu – červená, čo znamená epidemický stav vážny. Z uvedeného dôvodu boli na rokovaní KŠ OÚ Tvrdošín prijaté opatrenia, ktorými sú pracoviská Okresného úradu Tvrdošín:

  • Odbor organizačný                                         - tel. 0961 43 5701

  • Odbor starostlivosti o životné prostredie       - tel. 0961 43 5725, 5726, 5721

  • Odbor krízového riadenia                               - tel. 0961 43 5705, 5704

  • Odbor katastrálny                                           - tel. 043/2817793, 7784, 7780

 

budú pracovať v obmedzenom režime od 11. 09. 2020 do 20. 09. 2020.

 

Vybavovanie klientov sa uskutoční prostredníctvom telefonického kontaktu prípadne elektronickou poštou.

 

 

                          Mgr. Ján Kaššák, v. r.

                  prednosta Okresného úradu Tvrdošín

 

 

Vybavovanie klientov sa uskutoční prostredníctvom telefonického kontaktu prípadne elektronickou poštou. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť , že naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

  

Telefónny zoznam OÚ Tvrdošín - 4. poschodie   (PDF, 229 kB)                       

 

KLIENTSKE CENTRUM TVRDOŠÍN

Telefónny zoznam klientského centra (PDF, 233 kB)

 

Štátnu správu pre okres Tvrdošín vykonáva Okresný úrad Námestovo týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

                                           

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy