Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Okresný úrad Tvrdošín

 

Prednosta: PhDr. Jozef Turčák

Medvedzie 254, 027 44Tvrdošín

Telefón  096143/5700
prednosta.ts@minv.sk
 

OZNAM

Oznámenie   o zrušení   obmedzenia  v súvislosti  s vyhlásením   mimoriadnej   situácie  vládou Slovenskej republiky

 V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení prijatých v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že na  okresných úradoch, ich pracoviskách a klientskych centrách sa od 20. mája 2020 zavádza bežný režim vybavovania vecí verejnosti.

 Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť , že naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 Na základe uvedeného žiadame prednostov okresných úradov, aby so zmenou vybavovania vecí verejnosti oboznámili zamestnancov okresného úradu a zabezpečili umiestnenie  oznamu  o prevádzke  okresného úradu pre  verejnosť  pri vstupe  do budovy a na webovom sídle. Príslušné okresné úrady zverejnia oznam aj v jazyku národnostnej menšiny.

 

Telefónny zoznam OÚ Tvrdošín - 4. poschodie, Medvedzie 132 (PDF, 51 kB)                               

 

KLIENTSKE CENTRUM TVRDOŠÍN

Telefónny zoznam klientského centra (PDF, 48 kB)

 

Štátnu správu pre okres Tvrdošín vykonáva Okresný úrad Námestovo týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

                                           

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy