Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom

 budova OUZH2019

zverejnené dňa 19.5.2020: Oznámenie generálneho riaditeľa SVS MV SR vo veci zrušenia obmedzenia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky.  Na základe týchto aktov riadenia sa dňom 20. mája 2020 – t. j. od stredy  zavádza  bežný režim vybavovania vecí pre občanov pri dodržaní hygienických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom MV SR.

 

Prednosta:

Mgr. Michal Zdycha

Nám. Matice slovenskej č.8, 965 01 Žiar nad Hronom, 3.posch./č.d.62
Telefón 096164 2900, 0905 909795
Fax 096164 2909

/ prednosta.zh@minv.sk,  michal.zdycha@minv.sk /

Okresný úrad Žiar nad Hronom

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 045/672 2323, 096164 2901-2
Fax 096164 2909

pracovisko v Žarnovici

ObÚ Žiar nad Hronom, pracovisko ZC

pracovisko v Banskej Štiavnici

ObÚ Žiar nad Hronom, pracovisko BŠ

pracovisko OÚZH: Katastrálny odbor

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 2819936

pracovisko OÚZH: Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ul. M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón tel.: 096164 2950-3
Fax fax: 096164 2959

pracovisko OÚZH v Banskej Štiavnici:

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón VVS: 096164 2918, Živnostenský odbor: 096164 5783, OPaL:096164 5785

Pracovisko OÚZH v Žarnovici:

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Telefón VVS:045/5572330, 0961642904, Živnostenský odbor: 0961645751-2, OPaL:524 5071-3, 096164 5758
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom vykonáva štátnu správu aj pre okresy Žarnovica a Banská Štiavnica týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

 

 


 

 

 

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy